iMagemHTT

FIH-evaluatie van nieuwe Mutant Huntingtin (HTT) PET-radioliganden [¹¹C]CHDI-00485180-R en [¹¹C]CHDI-00485626

Aanwerving

OVER ONS

SPONSOR

CHDI Foundation, Inc.

PARTICIPANTS

84

Het hoofddoel van deze studie is na te gaan of zogenaamde radioliganden (kleine radioactieve deeltjes) mutant Huntingtin (mHTT) in de hersenen kunnen opsporen. Deze beeldvormingsstudie wordt bij mensen uitgevoerd en maakt gebruik van PET-scans (beelden) van de hersenen om te zien of de aanwezigheid van radioliganden overeenkomt met de expressie van mutant Huntingtin in hersencellen. Het doel van de studie is om met PET-scans van radioliganden de aanwezigheid van mHTT in hersencellen te meten. Als blijkt dat dit een effectieve manier is om mHTT te meten, kan het worden gebruikt om te meten of huntingtin verlagende therapieën daadwerkelijk mHTT in de hersenen verlagen. Deze studie is belangrijk en heeft vrijwilligers nodig omdat we nog steeds geen methoden hebben om te meten of de huntingtin verlagende therapieën daadwerkelijk in het hersenweefsel terecht komen waar het nodig is en of de mHTT niveaus verlaagd worden

Geschatte datum van voltooiing van de studie: Januari 2023

Leeftijden die in aanmerking komen voor de studie:

20 tot 65 jaar (volwassenen, oudere volwassenen)

Geslacht komt in aanmerking voor de studie:

Alle

Accepteert gezonde vrijwilligers:

Ja

Insluitingscriteria

Pre-manifeste Huntington gen-expansion dragers, gen-dragers met stadium I Huntington, gen-dragers met stadium II Huntington en gezonde controle deelnemers:

 • Vrouwelijke en mannelijke volwassenen, leeftijd 20-65 jaar, inbegrepen.
 • Body Mass Index (BMI) tussen 19 en 35 inclusief.
 • In staat zijn om schriftelijk volledige geïnformeerde toestemming te geven en het formulier voor geïnformeerde toestemming (ICF) hebben gelezen en ondertekend.
 • in staat zijn de onderzoeksprocedures, waaronder vasten en bloedafname, uit te voeren
 • In staat en bereid om naar het PET-beeldvormingscentrum in Leuven, België, te reizen.
 • Bereid zijn zich te houden aan het gebruik van adequate anticonceptiemiddelen.

Pre-manifest Huntington gen-expansion dragers:

 • geen klinisch diagnostische motorische kenmerken van HD hebben, gedefinieerd als Unified Huntington’s Disease Rating Scale (UHDRS) Diagnostic Confidence Score < 4; en
 • CAG-expansie ≥ 40 hebben; en
 • Een CAP-score > 70 hebben (zoals berekend met de CAP-formule: LEEFTIJD * (CAG – 30) / 6,49).

Gen-dragers met stadium I van de ziekte van Huntington:

 • Klinisch diagnostische motorische kenmerken van HD hebben, gedefinieerd als UHDRS Diagnostic Confidence Score = 4; en
 • CAG-expansie ≥ 40 hebben; en
 • Fase I HD hebben, gedefinieerd als UHDRS Total Functional Capacity (TFC) scores tussen 11 en 13.

Gen-dragers met stadium II van de ziekte van Huntington:

 • Klinisch diagnostische motorische kenmerken van HD hebben, gedefinieerd als UHDRS Diagnostic Confidence Score = 4; en
 • CAG-uitbreiding ≥ 40; en stadium II van HD hebben, gedefinieerd als UHDRS-score voor totale functionele capaciteit (TFC) tussen 7 en 10 inclusief.

Gezonde controle deelnemers:

 • geen bekende familiegeschiedenis van HD hebben; of
 • Familiegeschiedenis van HD bekend is, maar getest is op de uitbreiding van het glutaminecodon (CAG) van het huntingtin-gen en geen genetisch risico voor HD loopt (CAG < 36).
 • Gematched op leeftijd +/- 5 jaar.
 • (alleen fase 1) jonger dan 35 jaar.

Uitsluitingscriteria

Pre-manifeste Huntington gen-expansion dragers, gen-dragers met stadium I Huntington, gen-dragers met stadium II Huntington en gezonde controle deelnemers:

 • Deelname aan een ander therapeutisch of beeldvormend onderzoek of minder dan 30 dagen na voltooiing daarvan.
 • Eerdere deelname aan een PET-beeldvormingsonderzoek dat, samen met het huidige onderzoek, de jaarlijkse reglementaire grenzen voor blootstelling aan straling zal overschrijden.
 • Elke ziekte, aandoening of bijkomende medicatie die de werking van de lichaamssystemen aanzienlijk verstoort en die naar de mening van de onderzoeker de uitvoering of de interpretatie van het onderzoek zou kunnen verstoren.
 • Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.
 • Concomitant medicatie (ConMed) gebruik van antiplatelet of anticoagulant therapie (inclusief acetylsalicylzuur). (Zie volledige ConMed-lijst in bijlage).
 • Naald fobie.

Huntington’s gen-expansie dragers deelnemers:

 • Bij gebruik van antidepressiva, psychoactieve, psychotrope of andere medicijnen of nutraceuticals die worden gebruikt voor de behandeling van HD, het gebruik van ongepaste (bijv. niet-therapeutisch hoge) of instabiele dosering binnen 30 dagen voorafgaand aan de deelname.

Gezonde controle deelnemers:

 • Familiaire voorgeschiedenis van de ziekte van Huntington (tenzij genetische test negatieve resultaten bevestigt).

Voor deelnemers aan facultatieve CSF-monsterafname:

 • Frequente hoofdpijn, aanzienlijke misvorming van de onderste ruggengraat of zware chirurgie; of
 • Bloedingsstoornis.

COUNTRIES

CONTACT

Illona Feldman
Tel.: 609-945-9629
illona.feldman@chdifoundation.org

BELGIË

PROEFPLAATS:
Universitaire Ziekenhuizen Leuven/ UZ Leuven/ UZL

Adres: Leuven, Belgium, 3000

CONTACT
Wim Vandenberghe
Tel: 32 16344280
wim.vandenberghe@uzleuven.be  

Koen Van Laere
Tel: 32 16 34 37 11
koen.vanlaere@uzleuven.be

Aanwerving